ชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ไม่ชาร์จ

สำหรับท่านผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ชำระค่าแคมป์ ด้วยบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทบัตร ไม่ชาร์จ คะ