รู้จักเรา

SummerCampTour.Com โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด บริษัทฯ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 โดยในปีแรก บริษัทฯ ได้พานักศึกษาไทย จำนวน 250 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work & Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นบริษัทฯ ได้พานักเรียน และนักศึกษา และเยาวชนไทย เดินทางไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ อย่างหลากหลายโครงการ และหลากหลายประเทศ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Training-Internship ประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Au pair ประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการ Summer Camp ประเทศแคนาดา, อังกฤษ, สิงคโปร์ และโครงการอื่นๆ อีกหลายหลายโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้พานักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หลากหลายเส้นทางทั่วโลก อาทิ อเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง, สิงคโปร์, พม่า  เป็นต้น

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 10 ปี  ท่านจึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ในการที่จะส่งลูกหลานไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศกับพวกเรา เราจะดูแลลูกหลานของท่านอย่างเต็มที่ พร้อมประสบการณ์ต่างประเทศในวัยนักเรียนที่พวกเขาจะจดจำไปอีกนานตลอดกาล